Plánování trasy a zastavení NS „K vodopádům Bílé Opavy“

Dne 25.5. 2010 se uskutečnilo setkání zástupců Správy CHKO Jeseníky a sdružení ACTAEA k plánované naučné stezce „K vodopádům Bílé Opavy“. V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, bude zcela předělána a nově aktualizována trasa a zastavení původní NS Bílá Opava. Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.