Školení místních průvodců Actaea v Karlovicích

V průběhu října 2013 proběhlo v Karlovicích „Školení místních průvodců“, kterého se zúčastnili zaměstnanci a spolupracovníci sdružení Actaea. Školení vedl Ing. Ladislav Ptáček, který se zabývá interpretací místního dědictví.

Školení proběhlo v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.