Slavnostní otevření Naučné stezky Historií a přírodou Karlovic

V sobotu 22. 5. 2010 ve 13 hodin byla v Karlovicích slavnostně otevřena Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic, kterou zrealizovala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Karlovice ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Karlovice a krajanským spolkem pro Karlovice z Německa.

Naučná stezka má 13 zastavení, 11 se nachází na okruhu, který vede obcí a okolím, jeden informační panel je umístěn u Mořského oka a jeden v Adamově. Okruh je dlouhý asi 8 km. Nově mají obyvatelé i návštěvníci Karlovic možnost projít ze Zadní Vsi kolem řeky do centra Karlovic. Cesta je zpřístupněna díky mostu přes Uhlířský potok, který jsme postavili. Obyvatelé i návštěvníci Karlovic si mohou dále vybrat z několika značených okruhů, které je dovedou například na vyhlídku na Obří vrch, do Přírodní rezervace Karlovice-sever, na vyhlídku u Kamenné lávky, na Pocheňské louky, apod.

Stezka je věnována historii Karlovic, kterou charakterizuje těžba rud, rýžování zlata, hutnictví. Bylo zde několik dalších průmyslových výrob, např. výroba lepenky, tkalcovství, apod. Na konci 19. a začátku 20. století nastal rozkvět lázeňství a cestovního ruchu, v první polovině 20. století, do 2. světové války byly Karlovice vyhlášeným lázeňským střediskem, jezdili sem lidé z Vídně, Krakowa, Salzburku.

Karlovice se nacházejí na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku, mají příjemné klima a obklopuje je krásná příroda. Najdeme zde i několik vzácných druhů rostlin a živočichů, přírodní rezervaci Karlovice-sever. Byly využit historické fotografie i fotky současné.

Stezkou provedou návštěvníka postavičky Kája a Kája, tedy Karlík a Karolinka z Karlovic.

Ke stezce byl vydán barevný průvodce, který kromě informací o Karlovicích a jednotlivých zastaveních naučné stezky rovněž obsahuje informace o možnostech ubytování, stravování, sportovního a kulturního vyžití, aj. Pro návštěvníky stezky je připravena hra, ve které zjišťují informace o Karlovicích. Otázky jsou umístěny na jednotlivých panelech, odpovědi potom v obchodech, hospůdkách, v pekárně, apod. Smyslem je návštěvníky na tato zařízení upozornit a přivést je až k nim. Ke stezce byly vydány pohlednice a byla vyrobena trička s motivem Karlovic a průvodců naučnou stezkou Káji a Káji.

Stezka byla připravována ve spolupráci s dětmi ZŠ Karlovice a širokou veřejností. Proběhlo několik pracovních setkání s veřejností. Ve škole byly uspořádány projektové dny, na kterých děti vymýšlely texty, kreslily obrázky, vybíraly průvodce naučnou stezkou. V rámci Dne Země 22. 4. 2010 děti stezku uklidily, podílely se také na přípravě materiálu na opravu laviček na Masarykově stezce.

Za poskytnutí podkladů k naučné stezce děkujeme zejména Muzeu Bruntál, Ladislavu Simonovi, Petru Czaschovi, Milanu Glombíčkovi, Obci Karlovice, a zvláště pak architektu Emilovi Hanischovi, bývalému obyvateli Karlovic a představiteli karlovického krajanského spolku v Německu. Velký dík patří dětem a učitelům základní školy Karlovice, kteří se s vervou zhostili úkolu na zpracování podkladů, textů a informačních panelů naučné stezky. Děkujeme také všem ostatním, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili.

Projekt finančně podpořila Nadace OKD z programu Pro budoucnost, ČSOB z programu na podporu regionů prostřednictvím Nadace Via a Obec Karlovice.