Turistické informace do mobilu – Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví.

 Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy. Záměrem projektu je pomocí moderních komunikačních technologií propagovat a popularizovat přírodní a kulturní dědictví CHKO Jeseníky a Beskydy. Na přírodovědně či kulturně zajímavých místech bylo rozmístěno 100 ks informačních tabulek s tagglisty s kódy v Jeseníkách a 100 ks v Beskydech. Tagglist s kódem poskytne návštěvníkovi prostřednictvím jeho mobilního telefonu informace o dané lokalitě. Výběr lokalit v Jeseníkách i Beskydech probíhal ve spolupráci se Správami CHKO, obcemi, informačními centry a školami. V rámci projektu byly vytvořeny 2 tzv. skrýše pro geocaching, vydány informační letáky a pořádány akce pro školy. V rámci informační kampaně proběhla soutěž o pobyty v Jeseníkách. Projekt je modelovým příkladem, jak využít tyto technologie v rámci širšího území CHKO. Projekt byl financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.