Uskutečněné exkurze v Jeseníkách v roce 2013

V průběhu roku 2013 jsme uskutečnili několik exkurzí po Jeseníkách. V Karlově Studánce jsme provedli exkurzi z Polska, Německa a Ruska. Dále jsme uskutečnili exkurze na Rejvízu. V Karlovicích proběhl environmentální program s exkurzí pro ZŠ Oldřišov.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.