Vydání zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula 2/2010

Vydali jsme 2. číslo zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula, který vychází 2 x ročně v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Zpravodaj přináší zajímavý rozhovor, informace o aktuálním dění, zajímavostech, tipech na výlet v CHKO Jeseníky a mnoho dalšího.

Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.