Zahájení provozu informačního centra Natura 2000

Dne 3. ledna 2011 jsme zahájili provoz Informačního centra Natura 2000 v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (kancelář společnosti Actaea, Karlovice 134, budova Lesní Správy, info@actaea.cz, www.actaea.cz). Informační centrum bude poskytovat informace o probíhajícím projektu a materiály vydané v rámci tohoto projektu jako např. Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula, letáky věnované významným biotopům CHKO Jeseníky – horským smrčinám a alpínskému bezlesí (duben 2011), průvodce k naučné stezce Bílá Opava (květen 2011) a další. K dispozici jsou zde i další materiály vztahující se k Natuře 2000 a CHKO Jeseníky.

Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.