Vydání zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula 2/2012

Koncem roku 2012 vyšlo další číslo Zpravodaje CHKOJ Campanula 2/2012 kde si můžete prohlédnout fotografie z 5. ročníku fotografické soutěže „Jak vidím Jeseníky“. Dočtete se o zajímavém projektu obnovy pastvy skotu u turistické chaty Švýcárna či o konferenci „100 let kamzíka horského v Jeseníkách“ a mnoho dalšího.

Zpravodaj byl vydán v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+.