Výstava Jeseníky všemi smysly ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně Karlovice

Zajímavá budova bývalého strojního mlýna v centru Karlovic, která dlouhá léta neměla žádné využití, je od roku 2021 využívána jako Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice. Pro návštěvníky zde spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu pořádá v letních měsících výstavu „Jeseníky všemi smysly“.

Výstava přináší trochu jiný pohled na vzácnou přírodu Jeseníků. Návštěvníci si na ní mohou vyzkoušet své smysly – chuť, čich, hmat, zrak, sluch. Poznávají vůně různých dřevin, chuť bylinek, zvuky zvířat, přírodniny hmatem v kapsách kabátu děda Praděda. Zvuky různých druhů dřev si mohou vyzkoušet na dendrofonu… To vše je doplněno zajímavými informacemi na tabulích, jsou také připraveny kvízy pro děti i dospělé. Výstavu každý rok aktualizujeme.

Výstava je otevřena od roku 2019 a navštívilo ji již kolem 4000 lidí. Přivítali jsme také školní exkurze dětí z okolních škol. Výstavou provádějí šikovní průvodci mimo jiné z řad žáků karlovické školy, dnes již studenti středních škol. Patří jim velká pochvala za skvěle odváděnou.

V nejvyšším patře můžete letos zhlédnout výstavu fotografií různých živočichů a rostlin Příroda zblízka MVDr. Ivo Paulíka.

V minulosti horních patrech mohli diváci na výstavě Podivuhodná zvířata shlédnout fotky Mariána Poláka a kresby Jana Hoška, oba jsou tvůrci filmu o české přírodě Planeta Česko, výstavu fotografií fotosoutěže Jesenické návraty či výstavu fotografií vlků od Tání Askani.

V rámci výstavy také proběhlo několik akcí. Na otvírání výstavy na konci května mohli návštěvníci ochutnat kozí i kravské sýry Farmy U Stromovouse ze Světlé Hory-Staré Vody. Na konci června proběhla beseda s Mariánem Polákem „Nikdy nefilmujte zvířata“. V létě byly připraveny soutěže pro účastníky akce Muzea Kosárna „Fajné léto“ nebo muziko-terapeutický večírek s nejrůznějšími exotickými hudebními nástroji, promítli jsme film Planeta Česko. Od té doby také proběhlo množství akcí s tvořením pro děti i dospělé.

Leták ke stažení je zde.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, podpořili jej Lesy České republiky a Obec Karlovice. Děkujeme. Za možnost spolupracovat děkujeme také Muzeu Bruntál (muzeum Kosárna).

Pro ty, kteří nestihli výstavu letos navštívit, máme dobrou zprávu. Výstava Jeseníky všemi smysly bude doplněna a otevřena znovu příští rok! Těšíme se na vás.

Za všechny tvůrce a pomocníky Kateřina Kočí