Neseď doma, pojď s námi!

Neseď doma, pojď s námi!

Cílem projektu je podpora organizací zabývající se neformálním vzděláváním dětí a mládeže. Budou podpořeni jak zaměstnanci partnerských spolků v oblasti sdílení a výměny zkušeností, tandemové výuky, tak i samotné děti a mládež formou projektových dnů.
MAS Hrubý Jeseník je v roli administrátora projektu a partnerské spolky v roli realizátorů jednotlivých aktivit.
Projekt je na bázi tzv. šablon, kdy jsou definované jednotlivé aktivity včetně finanční náročnosti. Každý spolek si určil počet šablon, který je schopen během projektu realizovat.

Do projektu jsou zapojeny formou partnerů s finančním příspěvkem následující spolky:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.
EquiRelax Slezská Harta, z.s.
Tábornická organizace TULÁK, z.s.
Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2023
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016568, podpořený v rámci výzvy OP VVV č. č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Celkové náklady projektu jsou: 6 202 6067,72 Kč, dotace 100 %

 
Logo MŠMT