Zakončení projektu Moravskoslezského kraje „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ (2010–2013)

V roce 2013 končí projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Výstupem projektu je řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky, úpravy webových stránek a informačních portálů. V rámci projektu byla také podporována návštěvnická střediska.

Realizaci projektu v CHKO Jeseníky zajistila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu společně se Správou CHKO Jeseníky. V rámci projektu byly pro CHKO Jeseníky vydány informační letáky Jesenické horské smrčiny a Jesenické hole, tištěné brožury k naučným stezkám Bílá Opava a Velká kotlina, kniha Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula, informační panely a panely k NS Velká kotlina a NS Rejvíz.

Více informací o projektu a projektové výstupy naleznete na webových stránkách projektu infoms.kr-moravskoslezsky.cz.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.