Zúčastnili jsme se zahájení kampaně ,,Krnov – město mezi řekami“ a vyhlášení fotografické soutěže ,,ŘEKY V PROMĚNÁCH“

V pátek 1. října 2010 v areálu městského parku Krnov, vedle Hypermarketu Albert, proběhlo slavnostní zahájení nové krnovské kampaně ,,Krnov – město mezi řekami 2010/2011“, která navázala na svou úspěšnou předchůdkyni ,,Krnov – město stromů 2009/2010″. Zábavný program obohacený několika soutěžními stanovišti probíhal od 9.00 do 11.00 hodin a zúčastnilo se ho více než 250 žáků ze tří základních škol a gymnázia v Krnově.

Všichni žáci v úvodu soutěžního parku obdrželi na stanovišti ,,start“ základní pokyny o průběhu celé akce a soutěžní kartičku, na kterou měli za úkol nasbírat razítka za splněná stanoviště. Pro všechny bylo připraveno celkem 16 stanovišť, na kterých plnili daný úkol. Například počítání slovních úloh, poznávání druhů ryb, vyplňování kvízů a tajenek, skládání puzzle a plno dalších disciplín, které si připravili učitelé a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov. V soutěžním parku byla také stanoviště Spolku Přátelé Vrbenska a Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu, kde žáci společně s vodníkem absolvovali zajímavou hru ,,Hledání pokladu vodníka ze Slučího potoka na Drakově“, a občanského sdružení Flemmichova vila, na kterém se děti seznámily s projektem ,,Ptej se řeky, poví ti to“. V rámci zahájení nové krnovské kampaně byla vyhlášena fotografická soutěž ,,Řeky v proměnách“, která na akci měla taktéž zajímavé stanoviště, kde museli žáci na fotografiích poznávat řeky a vodní nádrže v okolí Krnovska a Vrbenska.

U řeky Opavy studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Bruntál, stanice Krnov připravili ukázky záchrany tonoucího, kde se žáci mohli prostřednictvím názorné ukázky dovědět, jak záchrana tonoucího probíhá a co mají v takové situaci dělat.

Celé soutěžní dopoledne si pro žáky připravili pedagogové a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, stanice Krnov, Místní agenda 21 Krnov, Střední odborná umělecká škola varhanářská o.p.s., dále také pracovníci MIKS Krnov, Střediska ekologické výchovy při MIKS Krnov, o.s. Flemmichova vila, odbor životního prostředí MěÚ Krnov, Spolek Přátelé Vrbenska a Actaea – společnost pro přírodu a krajinu.

Zábavné dopoledne se velice vydařilo, až na chladné počasí, které všichni nakonec bravurně zvládli. Srdečné poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli. Jsme velice rádi, že se akce zúčastnil tak hojný počet dětí.

Text a foto: Radek Vráblík, Spolek Přátelé Vrbenska