Komentovaná exkurze pro ZŠ Tyršova z Nového Jičína

Komentovaná exkurze pro základní školu Tyršova z Nového Jičína byla zaměřena na poznávání místní flóry a fauny. Během exkurze děti odebíraly vzorky vody a porovnávaly její kvalitu podél celého toku Bílé Opavy v jejím údolí, a to až k prameni pod Barborkou. Pak absolvovaly výšlap na Vysokou Holi, kde se dozvěděly o flóře Jeseníků, zvláště pak v okolí Petrových Kamenů.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.