Informační portál přírody Jeseníků

Účelem projektu je zvyšování environmentálního povědomí návštěvníků o hodnotách přírody Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a okolí a ovlivnění jejich konání, zejména prostřednictvím osvětových akcí a programů pro děti a mládež.

V rámci projektu byl vytvořen informační portál přírody Jeseníků – interaktivní webové stránky www.jesenikyhrou.cz, kde najdete poznávací hry v Jeseníkách, nově také on-line (bude spuštěno začátkem roku 2023), informace o vzácné přírodě Jeseníků a co pro ni můžete udělat vy. Součástí projektu jsou osvětové akce, výstava Jeseníky všemi smysly a programy pro školy o vzácné přírodě Jeseníků.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.