VÍCE Ve mlýně Karlovice PRO ŠKOLY

Nabídka pro mateřské, základní i střední školy

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice v budově bývalého strojního mlýna nabízí zábavné vzdělávací programy, projektové dny a exkurze pro školy a dětské skupiny.

VÍCE Nabídka skupiny a školy 23

program VODA JE VZÁCNÝ DAR neboli VODNÍ HRÁTKY

 

PROGRAMY, PROJEKTOVÉ DNY A EXKURZE VÁM PŘIPRAVÍME NA MÍRU

Programy a exkurze jsou rámcově popsány ve VZDĚLÁVACÍ PLÁN VÍCE  a navazují na rámcové vzdělávací programy a průřezová témata.

Program přizpůsobíme věkové skupině a potřebám vyučujících.

Zkušení lektoři s odborným vzděláním a dlouholetou praxí v práci s dětmi.

Možno realizovat ze šablon.

Cena možná dohodou dle množství a délky exkurzí a programů.

CENÍK VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Výukový program nebo exkurzi v terénu lze objednat na:

info@actaea.cz, jeseniky@actaea.cz, mobil 777 044 758, 732360544,

fb @vicevemlyne.cz

PŘEHLED VOLNÝCH TERMÍNŮ

 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMŮ A EXKURZÍ:

PROGRAMY, PROJEKTOVÉ DNY

Jeseníky všemi smysly

Hmat, sluch, zrak, chuť a čich – pomocí všech svých smyslů poznáte a objevíte jesenickou přírodu a její krásu.

Naše hory v různých ročních obdobích

Přiblížení k horám… vznik, geografie, přírodní podmínky. Co v nich žije a roste. Jejich jedinečnost. Proč je chráníme.

Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme

Jaké je tajemství čistého ovzduší? Přírodní faktory a jak lidé ovlivňují kvalitu ovzduší?

Voda je vzácný dar

Koloběh vody v přírodě. Voda jako hospodář, nezkrotný živel a domov pro organismy. Vliv lidské činnosti na vodu.

Zdravý les

Různé typy lesů. Stromy a keře. Život v lese. Vývoj, ohrožení a ochrana lesa. Lidské vlivy na les.

Z košíku babičky bylinkářky

Léčivá síla bylin, jejich využití, příprava čajů.

EXKURZE S PRŮVODCEM

Karlovice – Mořské oko a karlovické vyhlídky

Historie regionu prostřednictvím vycházky, zatopený břidlicový lom na kopci.

Cesta kolem vody z Vrbna pod Pradědem do Karlovic

Příroda kolem řeky Opavy, zábavné poznávání, lanové překážky, chodník bosých nohou…

Karlova Studánka

Historie hor a Karlovy Studánky, vyhlídky, lesy a skály cestou do Vrbna pod Pradědem.

Jeseníky – horská příroda

Praděd, Vysoká hole, Petrovy kameny, Velká kotlina, Rejvíz, … Trasa podle domluvy.

Zimní exkurze a programy v horách (přírodní podmínky, sníh, jeho vlastnosti a význam)

 

V rámci programů nabízíme možnost návštěvy farmy a projížďky na koních. 

Lze objednat samostatně nebo spolu s naším programem.

 

 

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice je umístěno v budově bývalého strojního mlýna, jejíž rekonstrukce byla ukončena v roce 2022.

 

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice žáky komplexně seznámí:

 – s prostředím a krajem, ve kterém žijí, s přírodními podmínkami, organismy a jejich životními podmínkami, s neživou přírodou, vztahy mezi organismy, lidskými vlivy a historií vlivu člověka na přírodu, s důsledky lidské činnosti, jak jim předcházet a jak eliminovat nepříznivé vlivy lidské činnosti, ochranou přírody a její důležitostí, historií osídlení regionu, stavbami a činností lidí v Jeseníkách (program Jeseníky všemi smysly, Z košíku babičky bylinkářky aneb Jesenické byliny, Rostliny a živočichové Jeseníků, Jak se žilo v Jeseníkách v minulém století, Jak se stavělo v Jeseníkách)

– s lesními ekosystémy, původními lesy na našem území, současnými lesy a podmínkami jejich vzniku, lesním prostředím a vlivy, které v lese působí, vlivy lidské činnosti na lesní ekosystémy, ohrožení lesních ekosystémů a jeho důsledky (program Zdravý les)

– s vodou a vodními zdroji v regionu, s koloběhem vody v přírodě, síla vody a využití vody v regionu v historii, se zdroji znečištění vody, nakládání s vodou, význam vody (program Voda je vzácný dar)

– s ovzduším, jeho kvalitou, co ji ovlivňuje, souvislosti mezi znečištěním ovzduší, lidskou činností a přírodními podmínkami – klimatické podmínky, tvare reliéfu a množství vegetace (program Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme)

– změnami počasí, s měřením základních charakteristik počasí, meteorologií jako vědou (program Meteorologie)

– s angličtinou trochu jinak – aktivním zábavným zapojením anglického jazyka v přírodních vědách a v situacích, ve kterých se mohou s angličtinou setkat a používat v běžném životě (program Angličtina v přírodě)

Byly vybudovány 4 učebny, ve kterých probíhají výukové programy se zaměřením na přírodu a krajinu Jeseníků, vodu a ovzduší podle Vzdělávacího plánu vypracovaného pro roky 2021-2030. Výukové programy nabízí školám v regionu i školám v přírodě, ale také dětským skupinám a rodičům s dětmi. Centrum je přístupné pro obyvatele i návštěvníky regionu.

Projekt přispívá ke zlepšení infrastruktury v oblasti vzdělávání, zvyšuje jeho rozsah i kvalitu a podporuje vzdělanostní strukturu v zájmovém regionu s vazbou na současný i budoucí vývoj přírody a krajiny nejen v Jeseníkách. Je zaměřeno především na programy pro žáky základních a středních škol.