Vzdělávací centrum Ve mlýně Karlovice – učebny pro přírodní vědy, řemesla a jazyky

Projekt VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE MLÝNĚ KARLOVICE – UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, ŘEMESLA A JAZYKY je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013593

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů a výuky cizích jazyků při vzdělávání v těchto oblastech prostřednictvím vytvoření zázemí pro realizaci programů mimoškolního a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozšíření volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu. Cílem je vytvoření nabídky programů neformálního vzdělávání pro školy, která by doplňovala a rozšiřovala úroveň znalostí a dovedností žáků tak, aby se zvyšovala jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Cílem je vytvoření ucelené nabídky programů, které budou u cílových skupin rozvíjet samostatné myšlení, schopnost samostatného úsudku a schopnost propojování znalostí z různých oborů. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit vytvářet vztah cílových skupin k regionu a k místu, kde žijí.