Ve Venkovských novinách vyšel článek o „Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic“

Ve Venkovských novinách vyšel článek o „Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic“, která byla letos otevřena. Článek na straně 6 si přečtěte zde. Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via a obcí Karlovice.