Návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Jeseníkách

V pondělí 2.5.2011 navštívil Jeseníky ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. V odpoledních hodinách se setkal na Ovčárně také se zástupkyní Společnosti pro přírodu a krajinu Actaea Kateřinou Kočí, která mu představila naučné stezky v oblasti Pradědu a další informační materiály k CHKO Jeseníky. Poté si prohlédl nejcennější části NPR Praděd – horské smrčiny, subalpínské hole, Petrovy kameny. V dopoledních hodinách se pan ministr setkal se zástupci obcí a diskutoval s nimi o možnosti vyhlášení NP Jeseníky.