Vydání letáku a plakátu Jesenické hole – Kousek Alp a Arktidy na Moravě

V rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 2010-2013 „ vydala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky informační leták a plakát „Jesenické hole, Kousek Alp a Arktidy na Moravě“ , který pojednává o vzácném fenoménu subalpínského bezlesí v Hrubém Jeseníku.

Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.