Questing – speciální průvodce pro CHKO

Občanské sdružení Actaea – společnost pro přírodu a krajinu bude v Jeseníkách, ale i jinde, rozvíjet novou metodu interpretace místního přírodního a kulturního bohatství, která se jmenuje questing.

Questing je hra připomínající naši „honbu za pokladem“, případně

polské „podchody“. Ve Skotsku a Anglii, kde má tradici více než 150 let, je známá jako letterboxing. Quest vede hráče po stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k „pokladu“. „Questy“ jsou trvalé a jejich tvorba je příležitostí pro zapojení veřejnosti – na jejich vzniku se obvykle podílejí školy, místní spolky, občanská sdružení apod. K tvorbě dobrého questu je třeba důkladně se seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím a tyto znalosti pak vtipně a kreativně využít. Questing je zábava a poučení současně a má význam nejen pro místní obyvatele, ale i jako turistická atraktivita. V Anglii a Skotsku je populární 150 let, v USA má dvacetiletou historii a jeho popularita stále roste.

Netradiční metodou questingu chceme přivést turisty k zajímavým místům a zároveň jim zajímavým způsobem předat informace o vybrané lokalitě, stezce, chráněném území. Netradiční metodou se zapojením místních škol nebo zájmových spolků a sdružení také chceme tyto cesty, stezky, tzv. „questy“ vytvořit. V rámci projektu chceme rovněž umožnit jiným organizacím, aby podobné zajímavé cesty samy tvořily a nabízely v rámci dalších chráněných území, přírodních i kulturních památek, apod. Průvodce tedy bude rovněž obsahovat návod, postup pro tvorbu questů.

Cílem projektu je také vytvořit questy na zajímavých místech, pilotně ve čtyřech vybraných velkoplošných chráněných územích na území ČR – CHKO Jeseníky, CHKO Třeboňsko, CHKO Křivoklátsko a CHKO Jizerské hory a vybraných maloplošných chráněných územích či zajímavých místech v Praze. Trasy questů nejsou nijak značeny v terénu nebo opatřovány informačními tabulemi apod. Témata a trasy questů budou vybírány důsledně tak, aby respektovaly požadavky ochrany přírody a krajiny, vyhýbaly se turisticky přetíženým či ekologicky citlivým lokalitám.

V rámci projektu uspořádáme úvodní semináře ke questingu a pracovní setkání k tvorbě questů v jednotlivých vybraných CHKO, celkem 14 akcí. Vytvořeno bude 10 questů, které budou propagovány prostřednictvím internetu i médií.

V rámci projektu bude přeložena a vydána publikace o tvorbě questů, doplněná o vytvořené questy. Tato publikace bude speciálním ekoprůvodcem, který umožní dalším nadšencům realizovat questy ve svém zájmovém území, a zároveň bude obsahovat questy pro návštěvníky těchto území.

Nositelem projektu je Actaea, o.s. (Mgr. Kateřina Kočí), konzultantkou a lektorkou je RNDr. Blažena Hušková.

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Questing – Nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice

Netradiční metodou questingu vznikne v letošním roce na území České republiky velké množství cest za poznáním, tzv. questů. Tato metoda zapojuje do tvorby trasy komunitu a umožňuje návštěvníkům nahlédnout na místo, které navštívili, podrobně, z jiného pohledu než tradiční naučné stezky a informační materiály. Metoda, kterou do naší republiky přinesly semináře s její propagátorkou ve Spojených státech Delií Clark, zaujala mnoho organizací. Questy, které v letošním roce vzniknou, je třeba spojit do jednoho uceleného informačního systému na stránkách www.questing.cz a zajistit jim propagaci a popularizaci, tak aby si tato netradiční metoda získala dostatek příznivců a mohla být dále rozšiřována. Je třeba vydat pro zájemce manuál na tvorbu questů. Je třeba vytvořit co nejvíce questů – cest za poznáním, proto budou vytvořeny questy na Karvinsku, Ostravsku a Frýdecko-Místecku.

Aktivity projektu:

  • Příprava manuálu pro tvorbu questů
  • Webové stránky questingu www.questing.cz
  • Seminář „Questing – teorie a praxe“ a tvorba questů
  • Vznikne základ sítě questů pro území České republiky
  • Popularizace a propagace questingu

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.