Slavnostní otevření obnovené naučné stezky Rejvíz

V sobotu 25.5.2013 byla na Rejvíze slavnostně otevřena obnovená naučná stezka Rejvíz v rámci akce Odemykání mechového jezírka.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Správy CHKO Jeseníky, Spolku Přátelé Vrbenska, Actaei – společnosti pro přírodu a krajinu, Spolku pro rozvoj Rejvízu a města Zlaté Hory.

Národní přírodní rezervace Rejvíz byla vyhlášena již roku 1955, 14 let před vznikem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Území o rozloze 329 ha slouží k ochraně největšího komplexu vrchovištního rašeliniště, rašelinných lesů, mokřadních a rašelinných luk na Moravě a ve Slezsku. Rašeliniště tvoří dvě jádra s jezírky – Velké a Malé mechové jezírko Národní přírodní rezervace Rejvíz se pro mimořádnou zachovalost přírodního prostředí a biotopy s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů začlenila do evropské soustavy chráněných území soustavy Natura 2000. Je také součástí ptačí oblasti Jeseníky. Díky svému mimořádnému botanickému významu byla také zařazena mezi botanicky významná území Evropy. První vycházková stezka s povalovým chodníkem vedla k Velkému mechovému jezírku už na konci 19. století. Návštěvníky dlouho informovaly panely na zastaveních naučné stezky Rejvíz z roku 1970. Panely naučné stezky byly zcela přepracovány a pozměněna byla i trasa.

Na obnovení naučné stezky spolupracovaly Spolek Přátelé Vrbenska, Správa CHKO Jeseníky, sdružení Actaea, Lesy ČR, LS Jeseník, Spolek pro rozvoj Rejvízu, město Zlaté Hory a provozovatelé NS Rejvíz.

Naučná stezka Rejvíz byla obnovena v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+.