Slavnostní otevření obnovené Naučné stezky Velká kotlina

V sobotu 9. června 2012 byla v Karlově pod Pradědem slavnostně otevřena obnovená Naučná stezka Velká kotlina. Naučná stezka měří asi 5,5 km a návštěvník zdolá převýšení 540 m. Na zhruba dvouhodinové trase je rozmístěno 11 zastavení, u nichž se turisté dovědí mnoho zajímavostí nejen o Velké kotlině, ale také o přírodních podmínkách a historii území v jejím okolí. Stezka je dovede k nejúžasnější scenérii Jeseníků, která svými rozeklanými skalisky, jarními vodopády, do léta ležícím sněhem a nebezpečnou zimou připomíná velehory. Začíná na západním konci Karlova a vede podél říčky Moravice a dál po modré turistické značce směrem na Ovčárnu.

Slavnosti otevření zahájil pěvecký sbor Bernardini. Obnovenou stezku představila Kateřina Kočí se sdružení Actaea a Michaela Pruknerová ze Správy CHKO Jeseníky.

Stezku realizovala Správa CHKO Jeseníky, Spolek Přátelé Vrbenska a Actaea – společnost pro přírodu a krajinu.

Naučná stezka byla realizována v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ prostřednictvím Moravskoslezského kraje za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+.