Zprávy o činnosti

Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic začíná vznikat

Zástupci ZŠ Karlovice a občanského sdružení ACTAEA se v polovině září sešli nad přípravou naučné stezky. Domluvili jsme se na konkrétní spolupráci a zapojení dětí do vybudování stezky. Děti budou ve spolupráci se svými učiteli a pracovníky sdružení během října a listopadu doplňovat informace o historii, kultuře, krajině či přírodě. Budou fotit, malovat, vymýšlet. Dětská fantazie je bohatá, právě děti určitě nejlépe vyberou průvodce naučnou stezkou. V soutěži „Místo, které mne v Karlovicích zaujalo“ mohou nakreslit obrázky, přinést fotografie nebo napsat povídání o místě, které se jim v Karlovicích líbí. Tyto podklady dále využijeme při tvorbě informačních panelů i průvodce naučné stezky.

Více

Hornické slavnosti s Nadací OKD

Společnost Actaea a Spolek Přátelé Vrbenska, se společně s dalšími organizacemi podpořenými Nadací OKD, prezentovali na letošních Hornických slavnostech v Karviné, prostřednictvím Nadačního městečka, ve kterém organizace připravily atraktivní program především pro děti. Actaea zde rovněž prezentovala projekt Naučná stezka historií a přírodou Karlovic a projekt vybudování Horského střediska ekologické výchovy Jeseníky., které podpořila NOKD. Na slavnostech vystoupily kapely Monkey Business, Horkýže slíže a Olympic.

Více

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Na Drakově u Rejvízu se letos konal již 5. ročník Lesních slavností Lapků z Drakova, které pořádá Spolek Přátelé Vrbenska. Jako každoročně byl připraven bohatý program s ukázkou dávných řemesel. Nechyběli ani jarmareční prodejci a potulní muzikanti. Zcela netradičně byla do programu zařazena ukázková tavba železa středověkým způsobem. Tento významný experiment připomněl historii Lorenzovy dřevouhelné hutě, jejíž záchrana byla hlavním důvodem pro uspořádání Lesních slavností.

Více

Strategické plánování rozvoje organizace

Za účasti Nadace Partnerství a členů sdružení Actaea se, ve Vrbně pod Pradědem, uskutečnilo Strategické plánování rozvoje organizace s ohledem na záměr vybudování centra ekologické výchovy Jeseníky.

Více

Koncert pro Jeseníky

Hudební festival ke 40. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky.

Více

Otvírání Naučné stezky Světem horských luk

Na Ovčárně byla slavnostně otevřena nová naučná stezka „Světem horských luk“, která vede z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku na Skřítek. Stezka byla realizována ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. U příležitosti otvírání naučné stezky byl současně prezentován projekt Propagace přírody a krajiny v CHKO Jeseníky tj. vydání informačního balíčku CHKO Jeseníky. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace ČEZ a Pivovaru Holba.

Více

Odemykání Mechového jezírka Rejvíz

Tradiční zahájení letní turistické sezóny na Rejvízu bylo letos pořádáno společně s CHKO Jeseníky, která slaví 40. výročí. Akce se zúčastnila i Actaea – společnost pro přírodu a krajinu.Součástí akce byl jarmark lidových řemesel, hudební vystoupení, představení historických skupin a vernisáž soch.

Lesní slavnost Lapků z Drakova – křest průvodce po naučné stezce

V rámci Lesní slavnosti Lapků z Drakova byl za účasti pracovníků Lesních správ Karlovice, Jeseníky a Město Albrechtice a zástupců obcí Vrbno pod Pradědem, Heřmanovice a občanských sdružení Actaea, Spolek Přátelé Vrbenska, Klubu přátel Zlatých hor a Spolku pro rozvoj Rejvízu pokřtěn průvodce po naučné stezce Údolím lapků z Drakova.

Více

Projednání koncepce úpravy náměstíček v Karlovicích s veřejností

Jednání o podobě centra obce se zúčastnilo 28 občanů Karlovic. Jejich nápady a názory budou podkladem pro zpracování konečné podoby centra obce.

Evropský den parků – otevírání Mechového jezírka na Rejvízu, osvětová akce s přednáškami

V sále chaty Svoboda proběhla série přednášek o přírodních zajímavostech Rejvízu, ochraně přírody a naučných stezkách v okolí.

Více